Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Helse- og sosialfag og medisin
- 427 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Rett på sak
Rett på sak
Serie/Verk
Aktiv ung
Aktiv ung
Serie/Verk
En kort introduksjon
En kort introduksjon
psykologiske emner og disipliner
Serie/Verk
Kommer
Sykepleiens særegne ansvar i psykisk helse
Bokmål Heftet
Kommer
Snarvei til å lese en kvantitativ forskningsartikkel
Bokmål Heftet
Kommer
En kort introduksjon til samfunnspsykologi
Bokmål Heftet
Kommer
Sykehjemmet
Hjem, helseinstitusjon og arbeidsplass
Bokmål Heftet
Kommer
Deltakelse - et helsefremmende perspektiv
Bokmål Heftet
Kommer
Kasustikker innen klinisk farmakologi
Bokmål Heftet
Kommer
Hva er poenget?
Om meningsløshetens psykologi og eksistensielle samtaler
Bokmål Heftet
Kommer
En kort introduksjon til vitnepsykologi
Bokmål Heftet
Kommer
Samvær etter omsorgsovertakelse
En praksisnær og helhetlig tilnærming
Bokmål Heftet
Kommer
Grunnbok i belastningspsykologi
Forebygging av primær og sekundær traumatisering ved psykisk krevende arbeid
Bokmål Heftet
Kommer
Klinisk pediatri
Bokmål Heftet
Kommer
Klinisk pediatri, e-bok
Bokmål E-bok
Kommer
Velferdsstatens transformasjoner (Open Access)
Bokmål E-bok
Kommer
Omsorg for døende og deres pårørende
Å være der og være nær
Bokmål Heftet
Nyhet
Hormonsystemet
En innføring
Bokmål Heftet
Nyhet
Å tenke sykepleiefaglig
Essay i utvalg
Bokmål Heftet
Nyhet
Å tenke sykepleiefaglig, e-bok
Essay i utvalg
Bokmål E-bok
Nyhet
Innføring i lineær regresjonsanalyse
Med vekt på helsefag
Bokmål Heftet
Nyhet
Innføring i lineær regresjonsanalyse, nettressurs
Med vekt på helsefag
Bokmål Digital ressurs
Nyhet
Veiledning i profesjonell praksis, e-bok
- til fagfolk som jobber med barn, ungdom og familier
Bokmål E-bok
Nyhet
Veiledning i profesjonell praksis
- til fagfolk som jobber med barn, ungdom og familier
Bokmål Heftet
Nyhet
God kommunikasjon med ASK-brukere
Bokmål Heftet
Nyhet
Skriv en fagbok!, e-bok
En bruksbok for deg som skal skrive sakprosa
Bokmål E-bok
Nyhet
Ernæring
Mer enn mat og drikke
Bokmål Heftet
Nyhet
Ernæring, e-bok
Mer enn mat og drikke
Bokmål E-bok
Nyhet
Skriv en fagbok!
En bruksbok for deg som skal skrive sakprosa
Bokmål Heftet
Nyhet
Legers læring
Veileder i medisinsk pedagogikk
Bokmål Heftet