Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
319,-
inkl. mva

Ny barnevernslov - planlagt iverksatt fra 01.01.2023
Med merknader til nye bestemmelser

Ny barnevernslov skal etter planen gjelde fra 1. januar 2023. Denne boka er et hjelpemiddel for alle som skal sette seg inn i bestemmelsene i den nye loven.

Den nye loven inneholder 169 paragrafer.

  • 107 paragrafer viderefører paragrafer fra gammel lov, men med språklige endringer og presiseringer for å gjøre innholdet mer tilgjengelig.
  • 34 paragrafer inneholder nye bestemmelser.
  • 28 paragrafer viderefører paragrafer fra den gamle loven, men er utvidet med en eller flere nye bestemmelser.

For å gjøre det enkelt for deg å se hva som er nytt i ny lov har vi:

  • laget et lovspeil under hver paragraf som viser forholdet mellom paragrafer i den nye barnevernsloven og paragrafer i barnevernloven av 1992.
  • uthevet de nye paragrafene med en egen farge.
  • lagt inn merknadene fra lovproposisjonen under hver ny paragraf og under de paragrafene som inneholder nye ledd.

Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245043563
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
144
Ny barnevernslov - planlagt iverksatt fra 01.01.2023