Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Statsvitenskap og offentlig administrasjon
- 104 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Folkemord og politisk vold
Bokmål Heftet
Kommer
Kriseregulering
Lovgivning under koronakrisen
Bokmål Innbundet
Kommer
Hvordan forstå internasjonale relasjoner
Statssystemets nøkkelbegreper
Bokmål Heftet
Nyhet
Politikkens allmenngjøring, nettressurs
Stortinget, regjeringen og de organiserte interessene i et nypluralistisk...
Bokmål Digital ressurs
Nyhet
Politikkens allmenngjøring
Stortinget, regjeringen og de organiserte interessene i et nypluralistisk...
Bokmål Heftet
Nyhet
Politikkens allmenngjøring, e-bok
Stortinget, regjeringen og de organiserte interessene i et nypluralistisk...
Bokmål E-bok
Nyhet
Arven etter Skjervheim, e-bok
Nylesninger for vår tid
Bokmål E-bok
Nyhet
Arven etter Skjervheim
Nylesninger for vår tid
Bokmål Heftet
Årsaker til krig, e-bok
En introduksjon til freds- og konfliktvitenskap
Bokmål E-bok
Årsaker til krig
En introduksjon til freds- og konfliktvitenskap
Bokmål Heftet
Våre perifere domstoler
Bokmål Innbundet
Interkommunalt samarbeid i Norge, e-bok
Former, funksjoner og effekter
Bokmål E-bok
Interkommunalt samarbeid i Norge
Former, funksjoner og effekter
Bokmål Heftet
Interkommunalt samarbeid i Norge, nettressurs
Former, funksjoner og effekter
Bokmål Digital ressurs
Politiske ideer
Norsk og vestlig tenkning fra enevelde til i dag
Bokmål Heftet
Politiske ideer, e-bok
Norsk og vestlig tenkning fra enevelde til i dag
Bokmål E-bok
Norsk byråkrati - kan det bli bedre?
Tekster om arbeidet i regjeringskontorene
Bokmål Innbundet
Norsk byråkrati - kan det bli bedre?, e-bok
Tekster om arbeidet i regjeringskontorene
Bokmål E-bok
Transport i interaksjon mellom marked og offentlig regulering (Open Access)
Bokmål E-bok
Organising and Governing Governmental Institutions (Open Access)
Essays in honour of Dag Ingvar Jacobsen
Engelsk E-bok
Norsk arbeidsliv mot 2050 (Open Access)
Muligheter og trusler
Bokmål E-bok
Hvordan vårt politiske system fungerer, e-bok
Bokmål E-bok
Lær deg Stata, nettressurs
Innføring i statistisk dataanalyse
Bokmål Digital ressurs
Lær deg Stata
Innføring i statistisk dataanalyse
Bokmål Heftet
Perspektiver på kommunikasjonsmakt, e-bok
Bokmål E-bok
Demokrati og diktatur, e-bok
Bokmål E-bok
Organising and Governing Governmental Institutions
Essays in honour of Dag Ingvar Jacobsen
Engelsk Innbundet
Konstitusjonelt demokrati
Statsforfatningsretten i prinsipielt og komparativt lys
Bokmål Innbundet
Den kommunale mellomlederen
- selvstendig lagspiller
Bokmål Heftet
Norsk arbeidsliv mot 2050
Muligheter og trusler
Bokmål Heftet