Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Lærebok i straffeprosess
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 01.10.2023
649,-

Lærebok i straffeprosess

Dette er en lærebok i straffeprosess som er litt annerledes enn de tradisjonelle lærebøkene. Gjennom boken følges en fiktiv straffesak. I fremstillingen av reglene brukes også andre praktiske eksempler, kontrollspørsmål og oppgaver. Boken fremhever den virkeligheten som reglene skal fungere i, og avveiningen av hensyn som reglene er uttrykk for. Formålet er at det skal være lettere å forstå reglene og sammenhengen mellom dem, i tillegg til at det skal bli morsommere å lære. 

Boken er ment å dekke læringskravene i straffeprosess på masterstudiet i rettsvitenskap i Oslo, Bergen og Tromsø. 

Aina Mee Ertzeid er tingrettsdommer ved Oslo tingrett. Hun har erfaring fra påtalemyndigheten som tidligere statsadvokat og politiadvokat, og har jobbet med lovgivning i strafferett og straffeprosess i Lovavdelingen i Justisdepartementet. Hun har også undervist i strafferett og straffeprosess ved Det juridiske fakultet i Oslo. 
Forfattere:
ISBN:
9788245033700
Utgitt:
Utgave:
1
Lærebok i straffeprosess