Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Samfunnsvitenskap
- 196 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Våre perifere domstoler
Bokmål Heftet
Kommer
Forbrukersosiologi, e-bok
Bærekraft, digitalisering, identitet og makt
Bokmål E-bok
Kommer
Hvordan vårt politiske system fungerer, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Lær deg Stata, nettressurs
Innføring i statistisk dataanalyse
Bokmål Digital ressurs
Nyhet
Lær deg Stata
Innføring i statistisk dataanalyse
Bokmål Heftet
Nyhet
Perspektiver på kommunikasjonsmakt, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Sosiologiske anfektelser, e-bok
Ansats - anvendelse - ansvar
Bokmål E-bok
Nyhet
Jeg skal bli fengselsbetjent, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Demokrati og diktatur, e-bok
Bokmål E-bok
Forbrukersosiologi
Bærekraft, digitalisering, identitet og makt
Bokmål Heftet
Forbrukersosiologi, nettressurs
Bokmål Digital ressurs
Idrett, politikk og menneskerettigheter
Bokmål Heftet
Tenke og skrive i samfunnsvitenskapene
Gode råd til deg som skal skrive oppgave
Bokmål Heftet
Håndbok i forskningsetikk og databehandling
Bokmål Heftet
Aksjonsforskning
Samskapt forskning som endrer liv og samfunn
Bokmål Heftet
Jeg skal bli fengselsbetjent
Bokmål Heftet
Frøboka
Handbok for innsamling av lokale frø til insektvennlig blomstereng
Bokmål Heftet
Konstitusjonelt demokrati
Statsforfatningsretten i prinsipielt og komparativt lys
Bokmål Innbundet
Sosial ulikhet i helse
En samfunnsvitenskapelig innføring
Bokmål Heftet
Den kommunale mellomlederen
- selvstendig lagspiller
Bokmål Heftet
Norsk arbeidsliv mot 2050
Muligheter og trusler
Bokmål Heftet
Innføring i diskursanalyse
Mening, makt, materialitet
Bokmål Heftet
Sosiologiske anfektelser
Ansats - anvendelse - ansvar
Bokmål Heftet
Organizational Change and Change Management, e-bok
Bokmål E-bok
Hvordan vårt politiske system fungerer
Bokmål Heftet
Demokrati og diktatur
Bokmål Heftet
Ulikhet
Sosiologiske perspektiver og analyser
Bokmål Heftet
Digitalisering
Samfunnsendring, brukerperspektiv og kritisk tenkning
Bokmål Heftet
Hva koster en god bolig?
Bokmål Heftet
Perspektiver på kommunikasjonsmakt
Digital makt og avmakt
Bokmål Heftet