Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Metode og oppgaveskriving
- 69 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Prosjektarbeid
En veiledning for studenter
Bokmål Heftet
Kommer
R for alle
Bokmål Heftet
Kommer
Studieferdigheter
Hvordan bli en fagperson
Bokmål Heftet
Kommer
Håndbok i kvalitativ forskning
For psykologi, helsefag og sosialfag
Flerspråklig Heftet
Kvalitative metoder for handelshøyskoleutdanningen, nettressurs
Et tankesett for morgendagens ansatte og ledere
Bokmål Digital ressurs
Kvalitative metoder for handelshøyskoleutdanningen
Et tankesett for morgendagens ansatte og ledere, foreløpig utgave
Bokmål Heftet
Kvalitative metoder for handelshøyskoleutdanningen
Et tankesett for morgendagens ansatte og ledere, foreløpig utgave
Bokmål E-bok
Oppgaveskriving for lærer- og pedagogikkstudenter
Bokmål Heftet
Studieteknikk
En håndbok for studenter i høyere yrkesfaglig utdanning
Bokmål E-bok
Kvalitative metoder
Planlegging, gjennomføring og etisk refleksjon
Bokmål E-bok
Studieteknikk
En håndbok for studenter i høyere yrkesfaglig utdanning
Bokmål Heftet
Vitenskapsteori for psykologiske fag
Bokmål E-bok
Vitenskapsteori i psykologiske fag
Bokmål Heftet
Kvalitative metoder
Planlegging, gjennomføring og etisk refleksjon
Bokmål Heftet
Metodebok for mediefag, e-bok
Bokmål E-bok
Metodebok for mediefag
Bokmål Heftet
Observasjon som metode
i lærerutdanningene
Bokmål Heftet
Observasjon som metode, e-bok
i lærerutdanningene
Bokmål E-bok
Hvordan vet du det? e-bok
Vitenskapelig tenkning og forskningsmetoder
Bokmål E-bok
Hvordan vet du det?
Vitenskapelig tenkning og forskningsmetoder
Bokmål Heftet
Å tenke om metode
Menneskevitenskapelig forskning for fremtidige lærere
Bokmål Heftet
Handbok for førstegongsforskaren
Den gode empiriske oppgåva i sosialt arbeid
Nynorsk Heftet
Lær deg Stata, nettressurs
Innføring i statistisk dataanalyse
Bokmål Digital ressurs
Akademisk skriving, e-bok
For bachelor- og masterstudenter
Bokmål E-bok
Lær deg Stata
Innføring i statistisk dataanalyse
Bokmål Heftet
Tenke og skrive i samfunnsvitenskapene
Gode råd til deg som skal skrive oppgave
Bokmål Heftet
Håndbok i forskningsetikk og databehandling
Bokmål Heftet
Aksjonsforskning
Samskapt forskning som endrer liv og samfunn
Bokmål Heftet
Oppgaveskriving og metode i helse- og sosialfag
Bokmål Heftet
Akademisk skriving, nettressurs
For bachelor- og masterstudenter
Bokmål Digital ressurs