Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
639,-

Identitetsarbeid i utlendingsforvaltningen

Hva kreves av kunnskap og rutiner for å bedre dokument- og personkontroll i utlendingsforvaltningen? Hvilke metoder skal brukes, og hvilket regelverk ligger til grunn for identitetsarbeidet?

Bokens første del er en innføring i dokument- og personkontroll og gir leseren oversikt over myndighetenes krav til identitetsarbeid.
I bokens andre del gjennomgås lover og forskrifter i utlendingsretten samt de internasjonale avtalene Norge er forpliktet av.

Boken er skrevet for alle som arbeider med identitetskontroll i offentlige etater, blant annet første- og andrelinje i politiet, norske utenriksstasjoner, Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, Skatteetaten og NAV.

ID-faget har siden forrige og første utgave av denne boken hatt en betydningsfull utvikling, både når det gjelder lovverk knyttet til biometriopptak, og personvernforordningen GDPR som gjelder i alle EU- og EØS-land. I Norge ble det med virkning fra 20. juli 2018 vedtatt en ny lov om personopplysninger, og arbeidet med å inkorporere GDPR i ID-forvaltningen har høy prioritet. I tillegg ser vi en rask utvikling på teknologifronten.  «Én person — én identitet» er et overordnet mål for å bygge et trygt samfunn for personer som oppholder seg eller bor i Norge, og den teknologiske utviklingen er viktig for oppnåelsen av dette.

Nasjonalt ID-senter er et ekspertorgan som arbeider med identitet og dokumenter innen utlendingsfeltet. Senteret er administrativt underlagt Politidirektoratet.

Vegard Bø Bahus (LL.M.) er advokat i Advokatfirmaet Bahus AS og spesialist i utlendingsrett. I tillegg til sitt virke som advokat underviser Bahus i rettsvitenskap ved Universitetet i Agder og er sensor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Forfattere:
ISBN:
9788245038644
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
216
Identitetsarbeid i utlendingsforvaltningen