Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Identitetsarbeid i utlendingsforvaltningen
Forfattere:
ISBN:
9788245038644
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
120
Identitetsarbeid i utlendingsforvaltningen

Identitetsarbeid i utlendingsforvaltningen

Hva kreves av kunnskap og rutiner for å bedre dokument- og personkontroll i utlendingsforvaltningen? Hvilke metoder skal brukes, og hvilket regelverk ligger til grunn for identitetsarbeidet?

Bokens første del er en innføring i dokument- og personkontroll og gir leseren oversikt over myndighetenes krav til identitetsarbeid.

I bokens andre del gjennomgås lover og forskrifter i utlendingsretten og de internasjonale avtalene Norge er forpliktet av.

Boken er skrevet for alle som arbeider med identitetskontroll i offentlige etater, blant annet første- og andrelinje i politiet, norske utenriksstasjoner, Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, skatteetaten og Nav.

Den nye utgaven er gjennomgående oppdatert.

Format
Språk
Forventes utgitt 01.06.2022
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
399,-