Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Flerspråklig
Format

Heftet

På lager - sendes nå
229,-
inkl. mva

Krav til det psykososiale og fysiske skolemiljøet 2024

Et trygt psykososialt og et godt fysisk skolemiljø er avgjørende for elevenes læring og trivsel. For å sikre dette har vi to sentrale regelverk: kapittel 10, 12 og 13 i ny opplæringslov, og forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

Del 1 inneholder kapittel 12 i den nye opplæringsloven.  Krav til det psykososiale skolemiljøet reguleres i dette kapittelet.

I del 2 er bestemmelsene i ny opplæringslov om ordenstiltak og reglene om skadeforebygging samlet.

Del 3 inneholder forskriften om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger som i hovedsak regulerer konkrete krav til det fysiske miljøet. Forskriften er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet med hjemmel i folkehelseloven, og trådte i kraft fra 1. juli 2023. Ny og revidert veileder til forskriften ble utgitt 19. april 2024.


Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245050790
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
82
Verk:
Opplæringslova og opplæringsforskrifta 2024
Krav til det psykososiale og fysiske skolemiljøet 2024