Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
599,-

Rettigheter i fast eiendom
En innføring i tingsrett

Denne boka handler om å ha juridiske rettigheter i fast eiendom. Eksempler på slike rettigheter er eiendomsrett, bruksrett, tomtefeste og andre leierettigheter. Sameie er også et sentralt tema. 

Rettsforholdet mellom naboer blir også behandlet. Det samme gjelder fastsettelse av eiendomsgrenser – både på land og i vann.
Matrikkelregisteret og tinglysingsordningen blir nærmere beskrevet.
Rettigheter i fast eiendom inneholder i tillegg en innføring i jordskifterettens myndighet og hvilke virkemidler denne særdomstolen har, for blant annet å løse praktiske problemer der flere har rett til å bruke samme eiendom. 

Boka beskriver også en del historiske hovedlinjer fram til dagens regler om fast eiendom. 

I tiden etter at andre utgave ble utgitt i 2019, har det kommet flere viktige avgjørelser fra Høyesterett om både tingsrett og jordskifterett. Disse er innarbeidet i denne utgaven. Flere av kapitlene i boka er dessuten betydelig revidert. Dette gjelder blant annet kapittelet om jordskifte og eiendomsgrenser.

Rettigheter i fast eiendom er skrevet som en lærebok i faget tingsrett, men den være nyttig for alle som har interesse for praktiske og juridiske spørsmål omkring bruk av fast eiendom.

Einar Bergsholm er dosent i tingsrett og jordskifte ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås.
Forfattere:
ISBN:
9788245048278
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
373
Rettigheter i fast eiendom