Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
639,-

Juss i yrkestransport med motorvogn og veifrakt

Denne boken forklarer og gir innsikt i jussen og regelverket som omhandler veitransportretten. Regelverket bygger i stor grad på internasjonale regler og kan fremstå som omfattende, til dels uoversiktlig, og er i tillegg gjenstand for stadige endringer. Boken er bygd opp på en pedagogisk måte, og etter en innledning om samferdsel, transport og transportrett gir den oversikt over og en grunnleggende forståelse av reglene knyttet til yrkestransport med motorvogn, yrkessjåførutdanningen, veifrakt og transport av farlig gods, lett bedervelige matvarer og levende dyr.

Boken passer for studenter og forskere innen transportfagene og for ansatte innen transport, trafikkopplæring og veiforvaltning.

Roger Helde er førstelektor i juss og ledelsesfag ved Handelshøgskolen Nord universitet. 
I 2019 ga han ut den rettsvitenskapelige boken Juss i veitrafikk og trafikkopplæring med innføring i juridisk metode, forvaltningsrett, strafferett og bilansvaret på Fagbokforlaget. Samlet sett gir bøkene en oversikt over juss innen veitransport, veifrakt, veitrafikk og trafikk- og yrkessjåføropplæring, og de sentrale hensyn som gjør seg gjeldende.

Helde har juridisk embetseksamen fra UiO, master i organisasjon og ledelse fra NTNU, og er sertifisert metodeveileder Supplemental Instruction fra European Centre for SI-PASS, Lund University. Han har over 25 års ledererfaring fra offentlige og private organisasjoner, og har vært foreleser og veileder i juridiske fag ved flere universitet og høyskoler. Fra 2017 har han hatt ansvaret for Trafikk-juridiske fag ved Nord universitet og Trafikant- og kjøretøystudiet til Statens vegvesen. Samme år ble han engasjert av Store norske leksikon som ansvarlig for fagområdet «Vegtrafikklovgivning», og oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet som leder av Klagenemnd for Husbanken.

Forfattere:
ISBN:
9788245035995
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
248
Juss i yrkestransport med motorvogn og veifrakt