Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Lover og regelverk
- 28 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Opplæringslova og opplæringsforskrifta 2024
Utdrag for grunnskolen
Flerspråklig Heftet
Kommer
Opplæringslova og opplæringsforskrifta 2024
Utdrag for videregående opplæring
Flerspråklig Heftet
Kommer
Voksnes rett til opplæring 2024
Opplæringslova og integreringsloven
Flerspråklig Heftet
Kommer
Krav til det psykososiale og fysiske skolemiljøet 2024
Flerspråklig Heftet
Ny opplæringslov 2024
Med forarbeider og lovspeil
Bokmål Heftet
Barnevernet og skolen
Ny barnevernslov 2023
Bokmål Heftet
Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020, e-bok
Grunnskolen
Bokmål E-bok
Skolejuss
Rettslige krav ved tilsyn og klage
Bokmål Heftet
Barnets beste i skolen
Elevenes rettigheter og skolens juridiske plikter
Bokmål Heftet
Vedtak om spesialundervisning
Rektors plikter og elevenes rettigheter
Bokmål Heftet
Opplæringslova og forskrifter
med forarbeider og tolkninger 2021-2022
Bokmål Heftet
Elevenes skolemiljø 2021
Opplæringsloven kapittel 9 A
Bokmål Heftet
Helhetlig vurderingspraksis i skolen
Bokmål Heftet
Utagerende elever
Jussen ved bruk av sanksjoner, makt eller tvang
Bokmål Heftet
Opplæringslova og forskrifter 2021
Utdrag for videregående opplæring i bedrift
Bokmål Heftet
Yrkesfaglig fordypning
Bokmål Heftet
Valgfag på ungdomstrinnet
Bokmål Heftet
Regler for bilder, film og lydopptak i skolen
Bokmål Heftet
Smittevern i skole og barnehage
Om smittevernloven
Bokmål Heftet
Tilpasset opplæring og spesialundervisning
Bokmål Heftet
Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020
Grunnskolen
Bokmål Heftet
Jussen i skolemiljøsaker
Bokmål Heftet
Opplæringsloven § 9 A-5
Bokmål Heftet
Personvern, taushetsplikt og meldeplikt
Regelverk for skolen
Bokmål Heftet
Håndbok for lærere
Grunnskolen
Bokmål Heftet
Aktivitetsplikten i praksis
Bokmål Heftet
Enkeltvedtak
Saksbehandlingsregler for elevsaker i skolen. Maler og sjekklister
Bokmål Heftet
Barnekonvensjonen
Bokmål Heftet