Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Personvern, taushetsplikt og meldeplikt
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
269,-

Personvern, taushetsplikt og meldeplikt
Regelverk for skolen

Ny personopplysningslov og EUs personvernforordning (GDPR) styrker elevenes personvern og skjerper kravene til skolene som behandler elevinformasjon. Hele lovteksten i den nye loven er tatt med i dette heftet, i tillegg til sentrale artikler fra GDPR, slik at du får lett tilgang til alle de nye personvernbestemmelsene. De ulike meldepliktene som gjelder for ansatte i skolen er også omtalt nærmere og mer utfyllende i denne utgaven. Å etablere gode rutiner for å ivareta personvernet, overholde taushetsplikten og følge meldeplikten på din skole kan være lurt da brudd på regelverket kan få alvorlige konsekvenser for elevene, og medføre straffansvar for enkelte ansatte. Ved å lese og bruke dette heftet sørger du for at elevenes rettigheter blir godt ivaretatt.

Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788283721409
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
102
Personvern, taushetsplikt og meldeplikt