Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Personvern, taushetsplikt og meldeplikt
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788283721409
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
102
Personvern, taushetsplikt og meldeplikt

Personvern, taushetsplikt og meldeplikt
Regelverk for skolen

Ny personopplysningslov og EUs personvernforordning (GDPR) styrker elevenes personvern og skjerper kravene til skolene som behandler elevinformasjon. Hele lovteksten i den nye loven er tatt med i dette heftet, i tillegg til sentrale artikler fra GDPR, slik at du får lett tilgang til alle de nye personvernbestemmelsene. De ulike meldepliktene som gjelder for ansatte i skolen er også omtalt nærmere og mer utfyllende i denne utgaven. Å etablere gode rutiner for å ivareta personvernet, overholde taushetsplikten og følge meldeplikten på din skole kan være lurt da brudd på regelverket kan få alvorlige konsekvenser for elevene, og medføre straffansvar for enkelte ansatte. Ved å lese og bruke dette heftet sørger du for at elevenes rettigheter blir godt ivaretatt.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
215,-