Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Barnets beste i skolen
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
199,-

Barnets beste i skolen
Elevenes rettigheter og skolens juridiske plikter

Barnekonvensjonen gjelder som norsk lov ved at den i 2003 ble inkorporert i menneskerettsloven § 2. I § 3 har barnekonvensjonen fått forrang foran andre lover.
I denne boka omtales barnekonvensjonen artikkel 3.1 – Barnets beste, og artikkel 12 – Barnets rett til å bli hørt.
Disse artiklene gir både sterke rettigheter for elevene og klare juridiske forpliktelser for skolene.

Artikkel 3.1 slår fast at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører og angår elever.
Artikkel 12 slår fast at før skolen treffer avgjørelse om elever, har elevene rett til å få informasjon og muligheter til å bli hørt. Elevens mening skal vektlegges, basert på elevens alder og modenhet.
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788283722765
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
50
Barnets beste i skolen