Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Opplæringslova og forskrifter
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
759,-
inkl. mva

Opplæringslova og forskrifter
med forarbeider og tolkninger 2021-2022

Det vil ikke komme en ny utgave av «Opplæringslova og forskrifter med forarbeider og tolkninger» denne høsten. Kunnskapsdepartementet jobber med å lage en ny opplæringslov som skal erstatte dagens opplæringslov. Den nye opplæringsloven med forskrifter skal etter planen bli innført fra skolestart 2024. Inntil ny lov er vedtatt vil «Opplæringslova og forskrifter med forarbeider og tolkninger 2021-2022» være gjeldende.

Boka inneholder opplæringsloven og forskrifter, kommentarer fra forarbeidene til loven, rundskriv samt tolkningsuttalelser fra Utdanningsdirektoratet. Utdypende kommentarer og tolkninger gjør det enklere å forstå og etterleve regelverket. 

Videre er det henvist til flere dommer i elevsaker, uttalelser fra blant annet Justisdepartementets lovavdeling, Sivilombudet, Diskrimineringsnemnda, Personvernnemnda og Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol. Alle kommentarer, tolkninger, dommer og uttalelser er knyttet opp mot den enkelte paragraf de er mest relevant for.

Årets utgave er oppdatert med blant annet nye bestemmelser om tverretatlig samarbeid, innhenting av personopplysninger, nasjonal database for vitnemål og oppdatert regelverk i forbindelse med konsekvenser av utbruddet av Covid-19.
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245038538
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
648
Opplæringslova og forskrifter