Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
205,-

Vedtak om spesialundervisning
Rektors plikter og elevenes rettigheter

Hvert år blir det fattet om lag 53 000 enkeltvedtak om spesialundervisning. Det er skoleeier som har myndighet til å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning, men denne kan delegeres til rektor eller annen leder ved skolen. Skoleeier må sikre at den som har fått delegert myndighet til seg, har nødvendig kompetanse til å fatte enkeltvedtak slik at kravene i lover og forskrifter følges.

Statlig tilsyn har avdekket urovekkende mange avvik – det vil si lovbrudd – på vedtak om spesialundervisning, noe som viser at det er et stort behov for kompetanseheving innen denne delen av skolejussen. Vi har i boka tatt med eksempler på de avvikene som er avdekket gjennom et tilfeldig utvalg av statsforvalternes tilsyn. I vårt tilfeldige utvalg av statsforvalternes tilsyn, finner vi avvik i samtlige.

Boka utdyper de rettslige kravene til enkeltvedtak om spesialundervisning, krav til forsvarlig saksbehandling og inneholder i tillegg sjekklister for hvordan man ivaretar elevenes og foreldrenes rettssikkerhet etter kravene i lover og forskrifter.
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788283722390
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
64
Vedtak om spesialundervisning