Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Smittevern i skole og barnehage
Forfattere:
ISBN:
9788283722437
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
64
Smittevern i skole og barnehage

Smittevern i skole og barnehage
Om smittevernloven

Barn og ungdom er mer utsatt for infeksjoner og andre smittsomme sykdommer fordi de ofte befinner seg der mange personer er samlet. Spredning av smittsomme sykdommer i skolen forebygges best ved å ha gode rutiner som sikrer at faglige råd fra Folkehelseinstituttet følges.

I dette heftet finner du Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven), Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, Helsedirektoratets kommentarer til enkelte paragrafer i forskriften, og utdrag fra Folkehelseinstituttets smittevernveileder.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
129,-