Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Enkeltvedtak
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
219,-

Enkeltvedtak
Saksbehandlingsregler for elevsaker i skolen. Maler og sjekklister

Dette heftet er et hjelpemiddel når skolen skal gjøre enkeltvedtak. Denne utgaven er oppdatert per 1. februar 2018 blant annet etter nytt kapittel 9 A i opplæringsloven og med sjekklister for nasjonalt tilsyn 2018-2021. Mange i skolen er usikre på når et vedtak etter opplæringsloven skal behandles etter reglene for enkeltvedtak. I heftet finner du en oversikt over 110 vedtak i opplæringsloven og friskoleloven med forskrifter som skal behandles etter reglene for enkeltvedtak.

Et enkeltvedtak i skolen er en avgjørelse som er bestemmende for rettighetene til en elev. Forvaltningsloven gir bestemmelser om hvordan skolen skal behandle enkeltvedtak. Feil i saksbehandlingen kan medføre at et enkeltvedtak anses ugyldig. I heftet gjengir vi forvaltningslovens bestemmelser for hvordan enkeltvedtak skal behandles. Heftet inneholder også maler, sjekklister og eksempler på enkeltvedtak som viser forvaltningslovens bestemmelser i praksis i skolehverdagen.

Innhold:

Del 1: Saksbehandlingsregler ved enkeltvedtak

- Hva, når, hvordan, hvem

- Enkeltvedtak og barnekonvensjonen

- Enkeltvedtak kontra håndhevingsordning og aktivitetsplikt

Del 2: Anvendelse av regelverket

- Statlig tilsyn 2018-2021

- Eksempler på enkeltvedtak

- Maler

- Sjekkliste felles nasjonalt tilsyn 2018-2021

Del 3: Vedtak som skal gjøres etter reglene for enkeltvedtak

- Opplæringsloven og forskriften

- Friskoleloven og forskriften

Vedlegg: Utdrag fra forvaltningsloven

Aktuelt for rektor og skoleledere i grunnskolen og videregående skole, friskoler, PPT, saksbehandlere i skoleadministrasjonen i kommuner og fylker.

FAU og foreldre vil også kunne ha nytte av heftet.

Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788283720686
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
72
Enkeltvedtak