Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Aktivitetsplikten i praksis
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
169,-

Aktivitetsplikten i praksis

Dette heftet er skrevet med utgangspunkt i det nye regelverket, og retter seg spesifikt inn mot § 9 A-4 som omhandler skolens aktivitetsplikt. Denne plikten skal sikre at alle elever har et trygt og godt skolemiljø. Den aller viktigste innsatsen for et godt skolemiljø som er fritt for krenkelser, skjer gjennom forebygging.


Dette heftet handler imidlertid om hva skolen skal gjøre når det likevel oppstår negative situasjoner i skolemiljøet. Det nye regelverket har som formål at skolen skal handle raskt og riktig dersom det foreligger mistanke eller kunnskap om at en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Endring av lovverket krever endring av praksis. 

Innholdet i heftet kan fungere som innspill til skoler i arbeidet med å operasjonalisere regelverket, det vil si hvordan lovverket kan forstås og tolkes, og hvilke konsekvenser dette får for pedagogisk praksis. «Når jevnaldrende tør å blande seg inn og gi støtte til den som mobbes, avtar som regel mobbingen,»

Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788283721256
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
64
Aktivitetsplikten i praksis