Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Metode og studieteknikk
- 55 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Snarvei til å lese en kvantitativ forskningsartikkel
Bokmål Heftet
Nyhet
Hvordan vet du det? e-bok
Vitenskapelig tenkning og forskningsmetoder
Bokmål E-bok
Nyhet
Hvordan vet du det?
Vitenskapelig tenkning og forskningsmetoder
Bokmål Heftet
Handbok for førstegongsforskaren
Den gode empiriske oppgåva i sosialt arbeid
Nynorsk Heftet
Lær deg Stata, nettressurs
Innføring i statistisk dataanalyse
Bokmål Digital ressurs
Akademisk skriving, e-bok
For bachelor- og masterstudenter
Bokmål E-bok
Lær deg Stata
Innføring i statistisk dataanalyse
Bokmål Heftet
Tenke og skrive i samfunnsvitenskapene
Gode råd til deg som skal skrive oppgave
Bokmål Heftet
Håndbok i forskningsetikk og databehandling
Bokmål Heftet
Aksjonsforskning
Samskapt forskning som endrer liv og samfunn
Bokmål Heftet
Oppgaveskriving og metode i helse- og sosialfag
Bokmål Heftet
Akademisk skriving, nettressurs
For bachelor- og masterstudenter
Bokmål Digital ressurs
Akademisk skriving
For bachelor- og masterstudenter
Bokmål Heftet
Innføring i diskursanalyse
Mening, makt, materialitet
Bokmål Heftet
Å skrive fag
2. utgave
Bokmål Heftet
Prosjektarbeid
En veiledning for studenter
Bokmål Heftet
Masteroppgaven i GLU
Bokmål Heftet
Kvalitative metoder
Planlegging, gjennomføring og etisk refleksjon
Bokmål Heftet
Lær deg R
En innføring i statistikkprogrammets muligheter
Bokmål Heftet
Påfyll matematikk
For studenter og andre lærelystne
Bokmål Heftet
Kvalitativ metode i lærarutdanninga
Flerspråklig Heftet
Statistikk for nybegynnere
Bokmål Heftet
Systematikk og innlevelse
Bokmål Heftet
Innføring i logistisk regresjon
Med eksempler på analyse
Bokmål Heftet
Enhet og mangfold, 4. utgave
Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode
Bokmål Innbundet
Q & A medisin
Indremedisin, kirurgi, dermatologi og venerologi, transfusjonsmedisin, ernæring
Bokmål Heftet
En enklere metode
Veiledning i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, 2. utgave
Bokmål Heftet
Kjemi, biokjemi og cellebiologi
En innføring
Bokmål Heftet
Hjertet og sirkulasjonssystemet
En innføring
Bokmål Heftet
Studievalg
For deg som skal søke høyere utdanning
Bokmål Heftet