Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Aksjonsforskning
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245032635
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
257
Aksjonsforskning

Aksjonsforskning
Samskapt forskning som endrer liv og samfunn

Aksjonsforskning er forskning gjennom handling, der målet er systematisk endring av praksis og samfunn til det bedre. Gjennom aksjonsforskning går forskere sammen med relevante aktører som praktikere, ansatte i virksomheter og innbyggere i lokalsamfunn for å forme en framtid de sammen ønsker å være en del av. 

Denne boka tilbyr en teoretisk og praktisk innføring i en rekke sentrale innfallsvinkler og metodologier innenfor aksjonsforskningsfeltet. Særlig oppmerksomhet rettes mot utvikling av praksiser som har mål om å styrke livskvalitet, sosial rettferdighet og bærekraftig samfunnsutvikling. Boka er skrevet for alle forskere, fagfolk og studenter som ønsker å benytte aksjonsforskning i sitt arbeid med å utvikle lokalsamfunn og velferdstjenester. 


Dina von Heimburg er offentlig PhD-stipendiat i sosiologi ved Nord universitet, universitetslektor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU og folkehelsekoordinator i Levanger kommune. Hun er med-leder i forskningsgruppa Relasjonell velferd og livskvalitet ved NTNU. Hennes forskningsinteresser kretser rundt sosial rettferdighet, livskvalitet, folkehelse, bærekraftig samfunnsutvikling og samskaping. 

Ottar Ness er professor i rådgivningsvitenskap ved NTNU, professor 2 ved VID vitenskapelige høgskole og faglig rådgiver ved Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (Napha). Han leder forskningsgruppa Relasjonell velferd og livskvalitet ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU. Hans forskningsinteresser handler om relasjonell velferd og livskvalitet med fokus på medborgerskap, sosial inklusjon, recovery, psykisk helse og sosial rettferdighet.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
399,-