Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Observasjon som metode
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 18.04.2023
329,-

Observasjon som metode
i lærerutdanningene

Observasjon er en mye brukt metode i kvalitativ forskning. Det å observere elever og lærere er spennende, men også utfordrende og krevende.

For å få til en god observasjonsstudie er det blant annet viktig med et bestemt fokus for observasjonen, tydelig problemstilling og/eller forskningsspørsmål, oversikt over sentrale kilder for temaet, god oversikt over etiske retningslinjer, systematiske observasjonsnotat og evne til å bearbeide og analysere observasjonsdataene.

Boken er skrevet for grunnskolelærerstudenter som trenger hjelp til å planlegge og gjennomføre en observasjonsstudie. Cecilie Pedersen Dalland og Silje Hølland er førsteamanuenser, og Louise Mifsud er professor i pedagogikk, alle ved OsloMet.
Forfattere:
ISBN:
9788245037906
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
150
Observasjon som metode