Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
299,-

Oppgaveskriving for lærer- og pedagogikkstudenter

Denne boken henvender seg primært til deg som studerer ved lærerutdanningene, men den kan også være nyttig for andre studenter som ønsker å forbedre sine ferdigheter i oppgaveskriving. Vi, forfatterne, har lang erfaring med å veilede studenter gjennom ulike oppgavetyper. I vårt arbeid opplever vi ofte at studenter har behov for et konkret hjelpemiddel når de skal skrive akademiske tekster. Det er dette behovet vi ønsker å møte med denne boken.

I løpet av studieforløpet må du skrive flere akademiske oppgaver av varierende omfang. Både mindre arbeidskrav og større oppgaver, som bachelor- eller masteroppgaver. 
Uansett oppgavetype er det essensielt å beherske evnen til å redegjøre, drøfte og strukturere en akademisk tekst eller oppgave, samt å kunne uttrykke seg klart og presist på et akademisk språk.

Cecilie Pedersen Dalland og Silje Hølland er begge ansatt ved institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet. De har flere års erfaring som veiledere, undervisere og sensorer, og de underviser i pedagogikk, forskingsmetode, akademisk skriving og oppgaveskriving på alle faglige nivåer.

Cecilie Pedersen Dalland er professor i pedagogikk. Hun har tidligere utgitt fire bøker på Fagbokforlaget: Kreativitet i skolen (2017), Gode foreldrerelasjoner. Skole-hjem-samarbeid i grunnskolen (2020), Observasjon som metode i lærerutdanningene og antologien Jeg er lærer. Reflektert, analytisk, kompetent (2023). 

Silje Hølland er førsteamanuensis i pedagogikk. Hun har tidligere gitt ut to bøker på Fagbokforlaget, Inkludering og tilpasset opplæring til alle elevers beste (2021) og Observasjon som metode i lærerutdanningene (2023).

Forfattere:
ISBN:
9788245046403
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
104
Verk:
Metode
Oppgaveskriving for lærer- og pedagogikkstudenter