Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
365,-

Hvordan vet du det? e-bok
Vitenskapelig tenkning og forskningsmetoder

Mange studenter opplever metodeemner som krevende. Denne boken skal gjøre det lettere å forstå hva vitenskapelige tenkemåter og forskningsmetoder er.

Boken har 100 korte kapitler, de fleste formulert som eksamensspørsmål, som synliggjør hva du bør kunne svare på ved semesterslutt. 
Forfatteren bruker et forskningsspørsmål som gjennomgående eksempel: «Hvorfor kommer / kommer ikke studentene på forelesninger?» Han viser hvordan dette kan besvares ved hjelp av både kvalitative, kvantitative og kombinerte metoder. Forskningsprosessens kvalitet og troverdighet er det sentrale, uavhengig av hvilken metode en velger.

Boken inneholder også en rekke refleksjonsspørsmål som trener evnen til selvstendig tenkning. Verden består ikke av faste, gitte sannheter, og forfatteren understreker at vi stadig må stille oss spørsmålet om hva som er sikker kunnskap. 

Velibor Bobo Kovac er professor i pedagogisk psykologi ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder. Han forsker blant annet på demokrati, inkludering, mobbing og avhengighet, samt lærerprofesjonen. 

Kovac har skrevet boken Basic Motivation and Human Behaviour. Control, Affiliation and Self-expression (2016), og han har publisert en lang rekke fagfellevurderte artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter.

Forfattere:
ISBN:
9788245045413
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
234
Hvordan vet du det? e-bok