Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Kvalitative metoder
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 01.08.2023
439,-

Kvalitative metoder
Planlegging, gjennomføring og etisk refleksjon

Boka gir en innføring i kvalitative metoder og forklarer hva slags kunnskap ulike typer kvalitativ forskning kan gi. Eksemplene fra flere fag viser hvordan kvalitative metoder kan brukes i ulike forskningsfelt. Boka har en unik praktisk vinkling og guider leseren, steg for steg, gjennom hele forskningsprosessen. Den er skrevet for studenter og andre som skal gjennomføre en kvalitativ undersøkelse og skrive en fagtekst basert på denne, f.eks. refleksjonsnotat, hjemmeeksamen, rapport, bachelor- eller masteroppgave. 

Denne utgaven har mer stoff om dokumentanalyse og litteraturgjennomgang, den har nye eksempler og er oppdatert på forskningsetiske retningslinjer og lovverkets krav til bruk av persondata. 

May-Len Skilbrei er professor ved UiO.

Forfattere:
ISBN:
9788245042863
Utgitt:
Utgave:
2
Kvalitative metoder