Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Å tenke om metode
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 26.07.2022
349,-

Å tenke om metode
Menneskevitenskapelig forskning for fremtidige lærere

For mange er det å forske noe fremmed. I og med at menneskevitenskapen forsøker å fortolke og forstå det menneskelige, kan vi imidlertid en hel del om å være forskere i kraft av å være mennesker.

Denne boken hjelper den forskende lærerstudenten til å tenke om metode, gjennom å tilby en levende og perspektivrik innføring i menneskevitenskapelig forskning. Den diskuterer overordnede vitenskapsteoretiske perspektiver, og kobler disse til metoder og mulige prosjekter innenfor ulike fag i lærerutdanningen. Den har også et eget kapittel om det å skrive.

Ola Harstad er førsteamanuensis i norsk og nestleder for forskning ved Institutt for lærerutdanning, NTNU.
Forfattere:
ISBN:
9788245022865
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Metode
Å tenke om metode

Bøker i samme serie