Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Håndbok i forskningsetikk og databehandling
Forfattere:
ISBN:
9788245034516
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Metode
Håndbok i forskningsetikk og databehandling

Håndbok i forskningsetikk og databehandling

Forskningsetikk står høyere på agendaen enn noen gang før. Forskningsetikk diskuteres i media og i akademia, og i mange sammenhenger kreves det både av studenter, forskere, forskningsledere og forskningsrådgivere at de har god oversikt over relevant regelverk, prosedyrer og prinsipper. 

Denne boka er en håndbok skrevet for å veilede studenter, forskere og institusjoner slik at de unngår etiske overtramp og lovbrudd. Hovedbudskapet er likevel at forskningsetikk er mye mer enn å unngå feil. Gjennom å presentere etiske prinsipper og eksempler fra norsk forskning fra ulike fagområder og typer studier, formidler forfatterne hvordan ulike etiske hensyn må veies opp mot hverandre. Refleksjon rundt etiske problemstillinger gjør i siste instans analysen dypere og forskningen bedre og mer ansvarlig.

Boken er skrevet slik at den kan fungere som en lærebok på kurs i vitenskapsteori og metode på master- og PhD-nivå. Den viser hvordan etikk bør integreres på ulike stadier i forskningsprosessen. Boken er også skrevet for å være et oppslagsverk for:

  • Forskere som ønsker mer kunnskap om forskningsetikk, f.eks. til prosjektsøknader. 
  • Veiledere som må hjelpe studenter og stipendiater til å handle etisk og juridisk forsvarlig. 
  • Oppdragsgivere og forskningsinstitusjoner, som har et selvstendig forskningsetisk ansvar.


Heidi Østbø Haugen er samfunnsgeograf og professor i Kinastudier ved Universitetet i Oslo. Hun medlem i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Haugen har forsket på handel mellom Kina og afrikanske land, uformell økonomi, pinsemenigheter og migrasjon. Dataene for disse studiene er samlet gjennom deltakende observasjon og intervjuer. Før hun ble forsker, jobbet Haugen med sårbarhetsanalyser og spørreundersøkelser for Verdens matvareprogram (WFP). Haugen har undervist i kvantitativ og kvalitative metoder. Foto: Jørgen Carling

May-Len Skilbrei er sosiolog og professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo og medlem i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Skilbrei forsker og underviser i temaer som migrasjon, prostitusjon, seksuell vold og betydningen av kjønn. Hun har gjennomført feltarbeid, intervjustudier, spørreundersøkelser og dokumentstudier innenfor disse områdene. Skilbrei har i mange år undervist i kvalitative metoder på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. 

Format
Språk
Forventes utgitt 14.09.2021
Antall
399,-

Bøker i samme serie