Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Flerspråklig
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
749,-

Håndbok i kvalitativ forskning
For psykologi, helsefag og sosialfag

Målet med kvalitativ forskning er å oppnå dypere og bredere forståelse av spesifikke begreper, forestillinger, fenomener og praksiser. Det handler som regel om mennesker – om bedre å forstå deres meninger, holdninger og erfaringer – i ulike historiske, kulturelle og sosiale kontekster. Det er en situert, fortolkende og transformerende virksomhet, hvor en rekke etiske og vitenskapsteoretiske overveielser må legges til grunn. Det hele er et stort og uoversiktlig landskap.

Målet med denne håndboken er derfor å hjelpe leseren og forskeren å navigere. I en overordnet psykologisk og helse- og sosialfaglig kontekst beveger forfatterne seg fra det generelle og teoretiske til det spesifikke og konkrete: Ulike paradigmer man kan utføre kvalitativ forskning innenfor, utforskes, og det reflekteres rundt overordnede konseptuelle problemstillinger. Men først og fremst presenteres en rekke ulike tilnærminger og metoder for kvalitativ forskning. Her handler det både om ulike måter å samle inn og analysere data på, og ulike måter å tolke og rapportere funn på. 

Håndbok i kvalitativ forskning er en vitenskapelig antologi. Stoffet er presentert på en lett tilgjengelig måte, med utstrakt bruk av konkrete og praksisnære eksempler. Boken vil være nyttig for både forskere og studenter på alle nivåer. 

Lennart Lorås og Ottar Ness er bokens redaktører. Bidragsyterne er Per-Einar Binder, Terese Elisabet Bondas, Andreas Breden, Svend Brinkmann, Bente Dahl, Katrine Fangen, Camilla Fikse, Jan Georg Friesinger, Inger Kristin Heggdalsvik, Dina von Heimburg, Aslak Hjeltnes, Bengt Karlsson, Øyvind Kalsås, Trude Klevan, Inga-Britt Krause, Ragnvald Kvalsund, Sari Kaarina Lindeman, Ann-Mari Lofthus, Kirsti Malterud, Christian Moltu, Gary Mitchell, Ann Christin E. Nilsen, Helen Noble, Hanne Weie Oddli, Louise Philips, Marit Råbu, Vibeke Samsonsen, Anne Schanche Selbekk, Lillian Bruland Selseng, John-Arne Skolbekken, Marit Solbjør, Signe Hjelen Stige, Brynjulf Stige, Jan Stokkebekk, Knut-Tore Sælør, Tone Sævi, Kristine Berg Titlestad og Jeanne Watson.
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245034868
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
439
Håndbok i kvalitativ forskning