Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Metodebok for mediefag
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 20.06.2023
529,-

Metodebok for mediefag

Denne klassikeren gir en innføring i mediefagets forskningsmetoder. Mediene er i sterk endring, og nye måter å kommunisere på og nye plattformer for informasjonsutveksling krever stadig faglig og metodisk fornyelse.

Medievitenskapen bygger på en rekke ulike teorier og tilnærmingsmåter, der humaniora og samfunnsvitenskap står sentralt, mens fagområder som psykologi, jus og teknologi også er viktige. Dette gjør at faget kjennetegnes ved metodepluralisme, noe som gjenspeiles i boka. Forfatterne viser hvordan leserne kan bruke de forskjellige metodene i egne forskningsprosjekter, og tilbyr trening i å forstå og ha et kritisk forhold til teorier og funn som presenteres i faglitteraturen.  

Forfatterne er knyttet til Institutt for informasjons- og medievitenskap ved UiB. 

Forfattere:
ISBN:
9788245045567
Utgitt:
Utgave:
5
Metodebok for mediefag