Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
399,-

Politipatruljen
En lærebok i patruljetjeneste

Det er politipatruljen som utfører den daglige tjenesten som synlig politi. Patruljen har mange oppgaver og funksjoner. 
Polititjenestepersoner møter på jobb og gjør seg klar for en arbeidsdag med forskjellige typer oppdrag og gjøremål. De er tilgjengelige for publikum og skal være hjelpende, trygghetsskapende, forebyggende og håndhevende i sin tjeneste. 

Denne boken gir en helhetsforståelse av patruljetjenesten og presenterer fagområder som har stor betydning for utførelsen av det daglige politiarbeidet. Sentrale kunnskaps- og ferdighetsområder er kommunikasjon og konflikthåndtering, psykologi, juss, forebyggende tjeneste, fysisk form og arrestasjonsteknikker. 

Politihøgskolens bachelorutdanning går over tre år og skal gi et bredt teoretisk og praktisk grunnlag for arbeid i politiet. Studentene skal lære om politiets rolle i samfunnet og de ulike oppgavene politiet har. I denne boken er forfatterne opptatt av å vise sammenhengen mellom de ulike emnene og koblingen mellom teori og praksis i politiets oppgaver. For en dag på jobb i politipatruljen er en svært variert arbeidsdag. Det gjør politiyrket både spennende og utfordrende, og patruljen må være klar til å håndtere alle typer hendelser. 

Alle forfatterne har lang erfaring fra arbeid i politiet, og er ansatt på Politihøgskolen eller jobber i politiet. 
Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245039924
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
279
Politipatruljen