Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
399,-

Erstatningsrett før eksamen

Boken behandler de mest sentrale temaene i erstatningsretten, med særlig fokus på de tre grunnleggende vilkårene for erstatning: skade, ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng. Den tar også opp reglene for nedsettelse eller bortfall av erstatning på grunn av medvirkning og lemping. Ettersom erstatningsretten er et utpreget ulovfestet rettsområde med et fragmentert rettskildebilde, gir boken oversikt over de viktigste rettskildene, herunder relevant rettspraksis. 
 
Boken er ment for studenter, og dekker de sentrale læringskravene for erstatningsrett på jusstudiet. Temaene blir behandlet på en oversiktlig måte, og forståelse av hovedprinsipper og de store linjene i faget står i fokus. Boken er derfor særlig egnet som oppsummering før eksamen eller som en innføring i faget. 

Carl Victor Waldenstrøm er jusstudent på femte studieår ved Universitetet i Bergen. Han står bak podkastene «Pod.Jur.» og «Forberedt», og har vært praktikant hos Norges institusjon for menneskerettigheter og flere av Norges største advokatfirmaer. Han har også vunnet en nasjonal prosedyrekonkurranse og representert Norge i Den europeiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter.

Eline Sandnes Fosse er jusstudent på femte studieår ved Universitetet i Bergen og redaktør for tidsskriftet Jussens Venner. Hun har lang erfaring som journalist, og har vært vitenskapelig assistent ved UiB og praktikant hos Norges institusjon for menneskerettigheter og flere av Norges største advokatfirmaer. Hun har også vunnet en nasjonal prosedyrekonkurranse og representert Norge i Den europeiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter.

«Boken holder hva den lover og gjør erstatningsretten begripelig for studenter. Anbefales varmt!» — Høyesterettsdommer Are Stenvik

 


Forfattere:
ISBN:
9788245043921
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
195
Verk:
Før eksamen
Erstatningsrett før eksamen