Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Erstatningsrett før eksamen
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
399,-
Forventes utgitt 01.03.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Erstatningsrett før eksamen

Boken behandler de mest sentrale temaene i erstatningsretten, med særlig fokus på de tre grunnleggende vilkårene for erstatning: skade, ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng. Den tar også opp reglene for nedsettelse eller bortfall av erstatning på grunn av medvirkning og lemping. Ettersom erstatningsretten er et utpreget ulovfestet rettsområde med et fragmentert rettskildebilde, gir boken oversikt over de viktigste rettskildene, herunder relevant rettspraksis. 
 
Boken er ment for studenter, og dekker de sentrale læringskravene for erstatningsrett på jusstudiet. Temaene blir behandlet på en oversiktlig måte, og forståelse av hovedprinsipper og de store linjene i faget står i fokus. Boken er derfor særlig egnet som oppsummering før eksamen eller som en innføring i faget. 

Carl Victor Waldenstrøm er jusstudent på femte studieår ved Universitetet i Bergen. Han står bak podkastene «Pod.Jur.» og «Forberedt», og har vært praktikant hos Norges institusjon for menneskerettigheter og flere av Norges største advokatfirmaer. Han har også representert Norge i Den europeiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter. 

Eline Sandnes Fosse er jusstudent på femte studieår, og er vitenskapelig assistent ved Universitetet i Bergen. Hun har lang erfaring som journalist, og har vært praktikant hos Norges institusjon for menneskerettigheter og flere av Norges største advokatfirmaer. Hun har også vunnet en nasjonal prosedyrekonkurranse og representert Norge i Den europeiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter. 
Forfattere:
ISBN:
9788245043921
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Før eksamen
Erstatningsrett før eksamen