Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Menneskerettigheter før eksamen
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
399,-
Forventes utgitt 01.12.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Menneskerettigheter før eksamen

Menneskerettigheter før eksamen gir en grundig innføring i menneskerettslig metode og utvalgte rettigheter. Med utgangspunkt i læringskravene forklarer forfatterne sammenhengen mellom menneskerettighetene, statsrett og folkerett. I hvert kapittel geleides leseren gjennom metoden, slik at man blir godt rustet til å løse menneskerettslige spørsmål på eksamen. Boken kombinerer perspektivet til studenter som nylig har tatt faget, med ekspertisen til en forsker og praktiker på feltet. 

Teksten illustrerer hvordan enkeltrettigheter er hjemlet i Grunnloven, EMK, SP, ØSK og FNs spesialkonvensjoner. Gjennomgangen av en rettighet tar for seg alle de ulike hjemlene og sammenlikner disse i lys av en eksamenssituasjon. Med utgangspunkt i disse forklares blant annet fremgangsmåten for å vurdere relative og absolutte rettigheter, statens positive og negative plikter, forholdsmessighetsvurderingen og motstridende rettigheter. Metoden illustreres rikelig med eksempler fra nasjonal rettspraksis, EMD-praksis og uttalelser fra FN-komitéene, slik at de mest sentrale kildene samles og tilgjengeliggjøres for studentene. Resultatet er en fagbok med fokus på metode, og er ment å gi studentene et hjelpemiddel for selv å løse eksamensoppgaver.  

Marley Lillian Flåtrud (f. 2000) studerer juss på tredje studieår og jobber som fast trainee i RSM Advokatfirma med fokus på skatt og avgift. Hun er også aktiv i studentforeninger. 

Aurora Alette Bye Elvenes (f. 2000) studerer juss på tredje studieår. Hun jobber som fast trainee i Dalan advokatfirma og er aktivt styremedlem i to studentforeninger. 
Forfattere:
ISBN:
9788245043723
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Før eksamen
Menneskerettigheter før eksamen