Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Konstitusjonelt demokrati
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
749,-
Forventes utgitt 16.07.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Konstitusjonelt demokrati
Statsforfatningsretten i prinsipielt og komparativt lys

Grunnloven eller konstitusjonen er statens rettslige grunnlag. Den etablerer de sentrale statsorganene og utstyrer dem med redskaper for samfunnsstyring. Rettighetsbestemmelser begrenser deres handlefrihet. På samme måte som i Janus-hodet henger konstitusjonens to ansikter nøye sammen: «Konstitusjonelt demokrati» er demokrati innenfor konstitusjonens rammer.

Grunnloven er ikke bare et viktig nasjonalt symbol, men også et sett med viktige rettsregler som må forstås i lys av sentrale prinsipper for statsstyret og av regler og erfaringer fra andre land. Behovet for et prinsipielt og komparativt perspektiv falt ikke bort etter 1814.

Boken brukes som lærebok for studenter i retts- og samfunnsvitenskap, men retter seg til alle som vil forstå statsstyret i Norge.

Sjette utgave:
I denne utgaven er hele teksten revidert eller omskrevet. En rekke grunnlovslovendringer, dommer og annet nytt materiale er innarbeidet. 

Professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Eivind Smith, har publisert et stort antall bøker og artikler på flere språk om norsk og komparativ stats- og forvaltningsrett. Han har også bred erfaring fra internasjonalt arbeid, offentlige utredninger og debatt.

Forfattere:
ISBN:
9788245048742
Utgitt:
Utgave:
6
Sider:
374
Konstitusjonelt demokrati