Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Etterforskning
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
799,-
Forventes utgitt 06.08.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Etterforskning
Prinsipper, metoder og praksis

Etterforskning tar for seg og beskriver taktisk etterforskning og undersøkelsespraksiser slik det er strukturert og praktisert i Norge. Boken har som ambisjon å være en trygg rettesnor for forventet kvalitet og profesjonalitet i taktisk etterforskning. 

Boken er beregnet på dem som faktisk utfører undersøkelsene, men vil også ha verdi for dem som skal vurdere kvaliteten av dem, og på andre måter benytter etterforskningsmateriale i sitt arbeid. Den er hovedsakelig skrevet som en pensumbok for alle tre studieår ved bachelorutdanningen ved Politihøgskolen (PHS), og vil forhåpentligvis også være et godt grunnlag for videreutdanningene innen etterforsknings- og påtalestudiene. 


Forfattere:
ISBN:
9788245049558
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
650
Etterforskning