Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Bøkene i den omfattende Aktiv Ung-serien gis ut i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Formålet med bøkene er å fremme aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har et ansvar for å løfte kunnskaps- og kompetansenivået nasjonalt til et slikt nivå at brukere, pårørende, tjenesteytere, politikere og forskere, har den kunnskapen som er nødvendig for å realisere likeverdige muligheter og deltakelse.

Klikk her for å bestille vurderingseksemplarer, og for å holde deg oppdatert på annen relevant faglitteratur.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun