Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

På denne siden finner du fasiter til eksamensoppgavene i «Rett på sak!»-serien.

Klikk her for å komme til de digitale ressursene

Alle førsteårsstudenter i sykepleie må gjennom Nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi. Det er mange studenter som synes disse fagene kan være krevende, og som synes det er vanskelig å få god oversikt i store pensumbøker.
«Rett på sak!» -serien inneholder korte og lettleste innføringsbøker i naturvitenskapelige emner for sykepleiestudenter.  Serien dekker faginnholdet for nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi på bachelorutdanningen i sykepleie, og er svært gode hjelpemidler både underveis i studieåret og like før eksamen.

 

Klikk her for å bestille vurderingseksemplarer, og for å holde deg oppdatert på annen relevant faglitteratur

Brynjar Foss har skrevet Blodet og immunsystemet og Kjemi, biokjemi og cellebiologi. Foss er professor og utdannet biolog med doktorgrad fra hematologisk seksjon ved Universitetet i Bergen. Han har lang undervisningserfaring fra videregående skole og institutt for helsefag ved Universitetet i Stavanger, der han har undervist i de naturvitenskapelige fagene. For tiden arbeider han som Product Manager Educational Solutions hos Laerdal Medical i Stavanger.

Jan Helge Halleraker har skrevet Hjertet og sirkulasjonssystemet. Helleraker har arbeidet som praktiserende lege i 35 år. Han har vært kirurg og allmennlege, og overlege og medisinsk sjef ved Marinens hovedbase på Haakonsvern. Halleraker er førstelektor ved sykepleierutdanningen på Høgskulen på Vestlandet, avdeling Stord/Haugesund.

Lars Kyte har skrevet Nervesystemet. Kyte er lege og spesialist i nevrologi. Han er førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet og har lang erfaring som lærer i anatomi og fysiologi ved sykepleierutdanningen i Førde.

Maria Nordheim Alme har skrevet Genetikk. Hun er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Alme er utdannet sivilingeniør i kjemi ved NTNU og har doktorgrad i nevrofysiologi fra Universitetet i Bergen. Hun har jobbet som forsker innen nevroimmunologi ved UiB, Haukeland universitetssjukehus og University of Virginia, og hun underviser nå i anatomi og fysiologi ved Institutt for helse og funksjon ved HVL.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun