Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
En kort introduksjon til samfunnspsykologi
Forfattere:
ISBN:
9788245023213
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
En kort introduksjon
En kort introduksjon til samfunnspsykologi

En kort introduksjon til samfunnspsykologi

Samfunnspsykologi legger til grunn at mennesket er et sosialt vesen. Dermed får forhold som tilhørighet, sosial ulikhet, politikk og økonomi stor betydning for vår psykiske helse. Internasjonalt er samfunnspsykologi gjerne systemkritisk, mens i Norge er den trygt plassert innenfor det bestående. 

Skyldes forskjellen at samfunnspsykologiens innsikter er sikret i og med velferdsstaten, eller er det uttrykk for den individrettede kliniske psykologiens dominans her til lands? Boken gir en innføring i samfunnspsykologien fra felleskapstenkning til systemarbeid.
Format
Språk
Forventes utgitt 08.02.2022
Antall
259,-

Bøker i samme serie