Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Barn i konfliktsonen
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 22.08.2023
329,-

Barn i konfliktsonen

Denne boka handler om konflikter der barn er involvert. Konflikten kan være mellom to foreldre eller mellom foreldre og barnevern. Ofte handler de om omsorg og samvær, og det det er særlig når en konflikt blir betent og kronisk at den virker negativt inn på barnet. Forfatterne tar for seg ulike etaters behandling av slike konflikter, og beskriver prosesser som kan øke eller dempe dem. Viktige stikkord er familieforståelse, kommunikasjon og kultur, og makt, juss, mekling og konfliktdempende strategier. 

Boka rett er seg mot de som arbeider i rettsvesen, barnevern, på familiekontor og i konfliktråd. Men også for eksempel helsesykepleiere, og ansatte i skole og barnehage vil møte barn i konfliktsonen, og derfor ha nytte av den.

Forfattere:
ISBN:
9788245035490
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
200
Barn i konfliktsonen