Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Vold og foreldreskap, e-bok
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
345,-

Vold og foreldreskap, e-bok

Vold i nære relasjoner påvirker foreldreskap, og dermed barns utvikling, negativt. Både foreldre som utøver vold i familien, og foreldre som utsettes for partnervold, preges i sin relasjon til sine barn. 

I denne boken viser forfatteren hvordan foreldreskap og vold påvirker hverandre på ulike nivåer. Han drøfter vold og foreldreskap som relatert til henholdsvis individuelle faktorer som psykisk helse, relasjonelle faktorer som tilknytning, og samfunnsmessige faktorer som likestilling og kulturelle og historiske traumer. Videre beskrives hvordan vold og foreldreskap veves sammen i ulike livsfaser og i ulike stadier av familielivet. Et særlig søkelys settes på overgangen til foreldreskap hos kvinner og menn, bruddfasen, og skilsmisse i kontekst av vold. Voldens påvirkning for foreldreskapet hos menn som utøver vold og kvinner som er blitt utsatt for vold, tematiseres inngående. Terapeutiske intervensjoner og sikkerhetsarbeid rundt familier der det er vold i nære relasjoner, blir også beskrevet.

Henning Mohaupt er psykologspesialist ved Alternativ til Vold. Han har en PhD fra Universitetet i Oslo som omhandler foreldrerollen hos menn som går i terapi etter vold mot partner. Ved ATV har han over 15 års erfaring med terapi for voksne som bruker vold i nære relasjoner, og voksne og små barn som utsettes for slik vold.

Forfattere:
ISBN:
9788245050028
Utgitt:
Utgave:
1
Vold og foreldreskap, e-bok