Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Helse- og sosialfag og medisin
- 433 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Rett på sak
Rett på sak
Serie/Verk
Aktiv ung
Aktiv ung
Serie/Verk
En kort introduksjon
En kort introduksjon
psykologiske emner og disipliner
Serie/Verk
Kommer
Sykepleiens særegne ansvar i psykisk helse
Bokmål Heftet
Kommer
Kasuistikker i klinisk farmasi
Bokmål Heftet
Kommer
Snarvei til å lese en kvantitativ forskningsartikkel
Bokmål Heftet
Kommer
En kort introduksjon til samfunnspsykologi
Bokmål Heftet
Kommer
Deltakelse
- et helsefremmende perspektiv
Bokmål Heftet
Kommer
Skriv gode dokumenter i velferdstjenestene
Bokmål Heftet
Kommer
Sykehjemmet
Hjem, helseinstitusjon og arbeidsplass
Bokmål Heftet
Kommer
Hva er poenget?
Om meningsløshetens psykologi og eksistensielle samtaler
Bokmål Heftet
Kommer
Hva er poenget? e-bok
Om meningsløshetens psykologi og eksistensielle samtaler
Bokmål E-bok
Kommer
Nevrokirurgisk avdeling Rikshospitalet og Ullevål sykehus 1951-2021, e-bok
Norsk helsepolitikk for nevrokirurgiske pasienter
Bokmål E-bok
Nyhet
En kort introduksjon til vitnepsykologi, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
En kort introduksjon til vitnepsykologi
Bokmål Heftet
Nyhet
Klinisk pediatri, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Nevrokirurgisk avdeling Rikshospitalet og Ullevål sykehus 1951-2021
Norsk helsepolitikk for nevrokirurgiske pasienter
Bokmål Innbundet
Nyhet
Brukermedvirkningens mange ansikter
Bokmål Heftet
Nyhet
Brukermedvirkningens mange ansikter, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Samvær etter omsorgsovertakelse
En praksisnær og helhetlig tilnærming
Bokmål Heftet
Nyhet
Grunnbok i belastningspsykologi
Forebygging av primær og sekundær traumatisering ved psykisk krevende arbeid
Bokmål Heftet
Nyhet
Klinisk pediatri
Bokmål Heftet
Nyhet
Grunnbok i belastningspsykologi, e-bok
Forebygging av primær og sekundær traumatisering ved psykisk krevende arbeid
Bokmål E-bok
Nyhet
Samvær etter omsorgsovertakelse, e-bok
En praksisnær og helhetlig tilnærming
Bokmål E-bok
Nyhet
Velferdsstatens transformasjoner (Open Access)
Bokmål E-bok
Nyhet
Omsorg for døende og deres pårørende
Å være der og være nær
Bokmål Heftet
Nyhet
Hormonsystemet
En innføring
Bokmål Heftet
Nyhet
Å tenke sykepleiefaglig
Essay i utvalg
Bokmål Heftet
Nyhet
Å tenke sykepleiefaglig, e-bok
Essay i utvalg
Bokmål E-bok
Nyhet
Innføring i lineær regresjonsanalyse
Med vekt på helsefag
Bokmål Heftet