Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Håndbok i risikoreduksjon
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

Forventes utgitt 16.07.2024
399,-

Håndbok i risikoreduksjon
Hvordan lære etter uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenestene

Etter alvorlige pasienthendelser forventes det at hendelsene brukes til læring. I boken vil du lære om narrativer og tre alternative modeller som gir hver sin forståelse av hvordan alvorlige pasienthendelser oppstår. Alle er sanne på sin måte. Boken vil gi deg verktøy du kan omsette til praktisk forbedringsarbeid uten uheldige feilslutninger som gjør at arbeidet med risikoreduksjon kan mislykkes. Du får en praktisk gjennomgang av hvordan du gjennomfører kvalitetsarbeid etter en alvorlig pasienthendelse.

Bjørn Øglænd er barnelege, med dr.philos.-grad i epidemiologi og har lang erfaring som underviser i høyskolesektoren. I tillegg til å være sakkyndig barnelege i Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda, har han mangeårig erfaring som kliniker i intensivmedisin for nyfødte der det er særlig stor risiko for uønskede pasienthendelser. De siste årene har han arbeidet med tilsyn etter dødsfall og svært alvorlige skader i Statens helsetilsyn (HTIL).     
Forfattere:
ISBN:
9788245052374
Utgitt:
Utgave:
1
Håndbok i risikoreduksjon