Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Etikk og pedagogikk i møte med barn og unge
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
549,-
Forventes utgitt 13.08.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Etikk og pedagogikk i møte med barn og unge
En praksisnær tilnærming

Boka tar utgangspunkt i Etisk grunnemne i oppvekstfag som omtales som emne 1 i nasjonal plan for oppvekstfag i høyere yrkesfaglig utdanning. 

Boktittelen viser til den uløselige sammenhengen mellom etikk og pedagogikk. Etikk handler om våre verdier og holdninger, mens pedagogikk handler om sosialisering, oppdragelse og opplæring. Våre verdier og holdninger har påvirkning på hva vi velger å fokusere på i arbeidshverdagen, og vil derfor ha en direkte innvirkning på barn og unges helhetlige utvikling og trivsel. 

Å jobbe med barn og unge, uansett om dette er i barnehagen, i skolen, på SFO, i bolig, barnevern, idrett eller fritidsklubb eller noe annet, handler om å handle med utgangspunkt i barnets beste. Fagkunnskap, erfaring, holdninger og verdier er uunnværlige komponenter i en slik praksis.

For å gjøre boka så praksisnær som mulig, er faget belyst gjennom praksisfortellinger. På grunn av oppvekstfeltets mangfoldige virksomheter er praksisfortellingene hentet fra barnehage, skole, SFO og fritidsklubb – med den baktanke å gjøre det så praksisnært som mulig. Forfattere:
ISBN:
9788245046274
Utgitt:
Utgave:
1
Etikk og pedagogikk i møte med barn og unge