Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Avansert klinisk allmennsykepleie
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
469,-
Forventes utgitt 30.07.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Avansert klinisk allmennsykepleie
i kommune- og spesialisthelsetjenesten

Avansert klinisk allmennsykepleie i kommune- og spesialisthelsetjeneste beskriver hvilke kompetanseområder en avansert klinisk allmennsykepleier (AKS) skal ha tilegnet seg for å yte forsvarlig helsehjelp til pasienter i alle aldersgrupper med komplekse, uavklarte og sammensatte helsetilstander. Forskrift om nasjonale retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie legger grunnlaget for valg av emner i kapitlene.

Selv om kapitlene er skrevet for masterstudenter i avansert klinisk allmennsykepleie, kan bok-kapitler fint leses av bachelorstudenter i sykepleie, phd.-studenter og ledere og veiledere i kommune- og spesialisthelsetjeneste

AKS er en generalistsykepleier med breddekompetanse og kliniske ferdigheter på ekspertnivå. Dette krever kompetanser som selvstendighet, lederegenskaper og evnen til å identifisere utfordringer i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Man må også kunne bidra til økt pasientsikkerhet gjennom innovativ tjenesteutvikling. Ikke minst må man ha pedagogisk kompetanse og gi støtte til personer som pasienter, pårørende og kolleger. 

Boken gir leseren kunnskap som er nødvendig for at pasienter med akutte, uavklarte og komplekse kroniske sykdomstilstander med sammensatte behov skal få nødvendig og riktig helsehjelp. Det gjelder både pasienter med somatiske, psykiske og rusrelaterte helseutfordringer og sykdommer fra både kommune- og spesialisthelsetjeneste. I bokens siste del blir samfunnsfaglige områder lagt vekt på.

Redaktører: Frøydis Vasset og Signe Gunn Julnes. Høgskolen i Molde
Øvrige bidragsytere: Line Rakvåg, Ingunn Mundal, Ingeborg Ulvund, Eva Meese, Hildegunn Sundal, May-Britt Storjord, Laila Solli Reitan, Tove Myrvang, Anne Gutteberg, Gro Halten, Tonje Sollid, Malene Stormyr Rakvåg, Elfrid Måløy, Marita C.S. Melby, Stine Hauvik som hører til forskningsgruppen Sykepleie; forskning og fagutvikling, Høgskolen i Molde.

Forfattere:
ISBN:
9788245043914
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
272
Avansert klinisk allmennsykepleie