Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Markedsføring, organisasjon og ledelse
Gå til ressurs
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

Forventes utgitt 30.07.2024
545,-

Markedsføring, organisasjon og ledelse

Denne boken dekker markedsføringsledelse, organisasjon og ledelse innenfor LØM-emnet ved fagskolene. En egen lærebok dekker økonomistyringsdelen. Bøkene har som felles siktemål å øve opp studentenes evne til å treffe gode beslutninger for bedriften med hensyn til intern ledelse og økonomistyring og ekstern tilpasning til ønsker og behov i markedet. Et gjennomgående trekk ved fremstillingen er hvordan eksterne krav og forventninger i markedet påvirker den interne styringen av foretaket. Fremstillingen har for øvrig et generelt preg, og eksemplene er hentet fra mange ulike bransjer og virksomheter.

Problemstillingene som drøftes i denne boken, er først og fremst av administrativ og markedsføringsmessig karakter, blant annet hvilke kundegrupper bedriften under gitte omstendigheter bør satse på, hvordan ulike markedsføringsvirkemidler kan brukes for å få best mulig gjennomslag i markedet, hvordan virksomheten i gitte situasjoner bør organiseres og ledes, og hvordan rekruttere og motivere medarbeidere. Læreboken inneholder kontrollspørsmål, egentrenings- og caseoppgaver. Løsningsforslag og annen relevant informasjon finnes på bokens nettsider www.fagbokforlaget.no/lom

Frode Hjertnes underviser i LØM-emnet ved Fagskolen i Hordaland.

Forfattere:
ISBN:
9788245050400
Utgitt:
Utgave:
4
Markedsføring, organisasjon og ledelse