Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Metodelosen
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

Forventes utgitt 09.07.2024
339,-

Metodelosen
Om valg av forskningsmetode i lærerutdanning

Som student i lærerutdanningen skal du gjennomføre egne, selvstendige forskningsarbeider. Metodelosen hjelper deg med å styre unna skjær i forskningsprosessen og komme trygt i havn, enten du skriver en masteroppgave, en artikkel, eller en ph.d.-avhandling.

I boka forteller lærerutdanningsforskere om erfaringer fra egne forskningsprosesser, hvor veien frem til sluttproduktet sjelden har vært ukomplisert. Forfatterne gir innblikk i hvordan de håndterer utfordringer og gir råd om valg av metode. 

Gjennom forfatternes erfaringsdeling og refleksjoner, får leseren også presentert hovedtrekk ved sentrale metoder i lærerutdanningsforskning. Blant disse er kvantitative metoder og eksperimentelle design, ulike former for kvalitative intervjuer, litteraturgjennomgang og intervensjonsstudier med blandede metoder. 

Redaktører: Bodil Svendsen og Julie Ane Ødegaard Borge 
Etterord av Anna-Lena Østern og Kari Smith 

Andre bidragsytere:
Siv K. Yndestad Borgen
Tony Burner
Astrid Haugland
Hilde Hofslundsengen 
Sigve Høgheim
Andreas Reier Jensen
Mona Langø
Ketil Langørgen
Fredrik Mørk Røkenes
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245052152
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
176
Metodelosen