Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
E-bok i salg / nedlastbar / les info først
599,-

Teamorganisering
Fremdeles veien til mer fleksible organisasjoner

Teamorganisering tar utgangspunkt i at globale utviklingstrekk og bærekraftutfordringer har skapt en ny og mer krevende kontekst for organisering og ledelse. I lys av ny forskning gir boken bred og grundig kunnskap om velfungerende team, ledelsesgrupper og organisasjoner. Den tar for seg gruppedynamikk, lederskap, overgang fra gruppe til team, hva teamorganisering er, og hva det bidrar til. Forfatterne beskriver muligheter og utfordringer i fleksible organisasjoner, når teamorganisering egner seg og på hvilken måte det fungerer. Avslutningsvis peker forfatterne på viktige organisatoriske innsats- og utviklingsområder som kan skape verdi til det beste for fellesskapet og fremtidige generasjoner.

Bokens hovedforfattere er Rune Assmann, statsviter og seniorkonsulent i AFF, og Bjørn Helge Gundersen, psykolog. Medforfattere er Tore Hillestad, dr. oecon. og direktør for NHH Executive, og Marius Jones, PhD i ledelse fra NHH og seniorkonsulent i AFF.


Forfattere:
ISBN:
9788245050417
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
376
Teamorganisering