Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Skolen, nettressurs til 2. utgave
Gå til ressurs
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

0,-
Forventes utgitt 03.07.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Skolen, nettressurs til 2. utgave

Skolen er en nyansert, faglig solid, tankevekkende og velskrevet fagbok om skole og skoleledelse. Boka gir en oversikt over de viktigste retningene innenfor organisasjon og ledelse og drøfter hvilken innvirkning de kan ha på praksis i skole og utdanning.
Boka belyser hva som kjennetegner god praksis, mulige dilemmaer når ideer om styring møter forventninger om lokal frihet, og hvordan vi kan ivareta skolens doble samfunnsoppdrag – utdanning og danning. Andreutgaven er oppdatert i henhold til nyere utvikling og forskning. Stikkord i margen gjør det lettere å orientere seg i stoffet, og refleksjonsspørsmål etter kapitler gjør det enklere å relatere stoffet til praksis og bruke boka i undervisning.

Boka består av seks deler.
  • Del 1 tar opp de dominerende synene på norsk skole.
  • Del 2 handler om styring og kontroll.
  • Del 3 ser på alternative teorier; blant annet om lærende organisasjoner.
  • Del 4 fokuserer på hva det vil si å utvikle god ledelse.
  • Del 5 handler om den gode praksis.
  • Del 6 oppsummerer og avslutter med det toøyde perspektivet; skole som både kunst og vitenskap.
Boka er skrevet for ledere, lærere, studenter, forskere og andre som både ønsker å forstå og forbedre skole og utdanning, og utvikle sin egen praksis.

Eirik J. Irgens er professor i utdanningsledelse og merittert underviser ved NTNU.

Nettressursen inneholder nedlastbar presentasjon.
Forfattere:
ISBN:
9788245052398
Utgitt:
Utgave:
2
Skolen, nettressurs til 2. utgave