Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Innføring i samfunnsgeografi
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 15.11.2022
499,-

Innføring i samfunnsgeografi

I denne boken drøftes dagsaktuelle spørsmål knyttet til grønn omstilling, ulikhet, pandemier og energi, men også mer allmenne geografitemaer som globalisering, landskap, urbanisering, lokalisering og stedsidentitet. Boken presenterer sentrale samfunnsgeografiske begreper og tenkemåter og viser hva som skiller geografifaget fra andre samfunnsfag. 

Boken er aktuell som pensum på bachelor- og masteremner i geografi og i lærerutdanningen, og kan også anvendes innenfor andre samfunnsvitenskapelige emner.

Jørn A. Cruickshank er professor ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging ved Universitetet i Agder. 

Jørund Aasetre er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og Institutt for geografi ved NTNU

Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245021615
Utgitt:
Utgave:
1
Innføring i samfunnsgeografi