Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
0,-

Bevegelsesfellesskap i oppveksten (OA)
Kritiske perspektiver på inkludering og mangfold

Inkludering og mangfold er idealer på tvers av de organiserte arenaene for fysisk aktivitet i oppveksten, som barnehage, skole og organisert idrett. Samtidig viser forskning at ekskludering og marginalisering av forskjellige grupper av barn og unge er et tilbakevendende problem. Gjennom 19 kapitler skrevet av forskere fra ulike samfunnsvitenskapelige felt og disipliner, undersøker Bevegelsesfellesskap i oppveksten gjenstridige utfordringer, spenninger og sammenhenger på tvers av barn og unges bevegelsesarenaer. 

Bevegelsesfellesskap i oppveksten tilbyr en bred vifte av teorier, metoder, kritiske perspektiver og refleksjoner som åpner opp for nye forståelser av inkludering og mangfold i barn og unges organiserte fysiske aktiviteter. Kapitlene drøfter problemstillinger knyttet til utdanningsløp og idrett, men også høyere utdannings rolle i å utdanne fremtidige pedagoger og trenere. Til sammen utgjør boken et unikt bidrag til å tenke helhetlig og nyansert rundt politiske og praktiske løsninger.

Boken vil være en viktig ressurs for lærere i barnehage og skole, ledere, trenere og andre profesjonsgrupper med interesse for å skape inkluderende bevegelsesfellesskap for barn og unge. Samtidig vil boken være en stimulerende kilde for studenter og forskere på jakt etter nye perspektiver på inkludering og mangfold.

Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245041415
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
413
Bevegelsesfellesskap i oppveksten (OA)