Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Sosiologisk analyse
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 01.08.2023
449,-

Sosiologisk analyse

Hva kjennetegner en god analyse? Tanken bak denne boken er å vise snarere enn fortelle hvordan problemstilling, teori, metode og data henger sammen i gode sosiologiske undersøkelser. 

I Sosiologisk analyse har et bredt sammensatt lag av erfarne sosiologer valgt ut og presentert hver sin sosiologiske analyse. De forklarer også hvorfor og hvordan de mener den kan tjene som eksempel til etterfølgelse. Boken retter seg både mot den som skal lese og forstå andres analyser, og den som arbeider med å finne svar på egne forskningsspørsmål.

Roger Hestholm er førsteamanuensis i sosiologi ved Høgskulen på Vestlandet.
Ove Skarpenes er professor i sosiologi ved Universitetet i Agder. 

Forfattere:
ISBN:
9788245045932
Utgitt:
Utgave:
1
Sosiologisk analyse