Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Nyheter høyere utdanning
- 62 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Nyhet
Ernæring
Mer enn mat og drikke
Bokmål Heftet
Nyhet
7 veier til drama, 4. utgave
Grunnbok i dramapedagogikk for lærere i barnehage og skole
Bokmål Heftet
Nyhet
Ledelse for språklig og kulturelt mangfold i skolen
Bokmål Heftet
Nyhet
Lekende læring og lærende lek i begynneropplæringen
Bokmål Heftet
Nyhet
Barn i barnehagen med stort læringspotensial
Tilrettelegging for evnerike barn
Bokmål Heftet
Nyhet
Skriv en fagbok!
En bruksbok for deg som skal skrive sakprosa
Bokmål Heftet
Nyhet
Lagspill, læring og ledelse
Om lagspillenes didaktikk
Bokmål Heftet
Nyhet
Legers læring
Veileder i medisinsk pedagogikk
Bokmål Heftet
Nyhet
Se ut!
Refleksjoner om relasjoner
Bokmål Heftet
Nyhet
Språket som superkraft
Bokmål Heftet
Nyhet
Smittevern og hygiene
Den usynlige fare
Bokmål Heftet
Nyhet
Animasjon gjort enkelt
for film, spill og apper
Bokmål Heftet
Nyhet
Innføring i anvendt utmatting og bruddmekanikk
Bokmål Heftet
Nyhet
Hva skjer med skolen? 2. utgave
En kunnskapssosiologisk analyse av nyere norsk utdanningspolitikk
Bokmål Heftet
Nyhet
Prosessledelse
Ledelse og utvikling av prosesser
Bokmål Heftet
Nyhet
Ledelse i fremtidens skole, 2. utgave
Bokmål Heftet
Nyhet
Sunn framtid ved overvekt
Forebygging, samarbeid og kommunikasjon med barn, ungdom og familier
Bokmål Heftet
Nyhet
Profesjonell muntlighet
Tydelig, troverdig og ansvarlig
Bokmål Heftet
Nyhet
Årsaker til krig
En introduksjon til freds- og konfliktvitenskap
Bokmål Heftet
Nyhet
Stup i det! 1
Norsk for internasjonale studenter og akademikere
Bokmål Heftet
Nyhet
Å forske på egen praksis, 2.utgave
Aksjonsforskning og andre tilnærminger til profesjonell utvikling i ...
Flerspråklig Heftet
Nyhet
Litteraturkanon i norskfaget - historiske liner, aktuelle utfordringar
Nynorsk Heftet
Nyhet
Samarbeidsprosesser på byggeplassen
Bokmål Heftet
Nyhet
Dødshjelp
Begreper, definisjoner, lover, klinikk og etikk
Bokmål Heftet
Nyhet
Å tenke om metode
Menneskevitenskapelig forskning for fremtidige lærere
Bokmål Heftet
Nyhet
Organisasjonslæring
- fra kunnskap til kompetanse
Bokmål Heftet
Nyhet
Målrettet prosjektstyring
Bokmål Heftet
Nyhet
Kunstskapte fellesskap
Flerspråklig Heftet
Nyhet
Ungdomskunnskap, 3.utgave
Hverdagslivets kulturelle former
Bokmål Heftet
Nyhet
Elektroniske og akustiske navigasjonssystemer
for maritime studier
Bokmål Heftet